Güncel Mevzuat

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı

1 Temmuz 2021

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar'ı ile;
 • Karar’da yayımlanan Ek.8 sayılı listede yer alan makine-teçhizat yatırımları gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak. Yatırım Teşvik belgesi düzenlenen Avrupa Birliği menşeli veya serbest ticaret anlaşmamız olmayan ülke menşeli liste kapsamı eşyalar için gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi uygulanacak.
 
 • Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemeyecek.
 
 • Ek-8’debelirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemeyecek.
 
 • Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve EK-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek.
 
 • Karar’da ‘Çevre Yatırımı’ ifadesinin tanımın değiştirildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Enstitüsünün vereceği onayı aranacak. Onay kapsamında en az % 15 su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı sağlayan yatırımlar hedefleniyor,
 
 • Karar’da Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite rakamlarında değişiklik yapıldı.
 
 • Yatırımlarda destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı aşağıdaki şekilde revize edildi:

* 1. ve 2. Bölgelerde --> 3 milyon TL

* 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde -->1 milyon 500 bin TL

 
 • Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar, her bir finansal kiralama şirketi için aşağıdaki şekilde revize edildi:* 1, 2, 3 ve 4. Bölgelerde --> 750 Bin TL * 5 ve 6. Bölgelerde --> 500 Bin TL
 
 • Karar’da teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgelerinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının % 25’ini aşamayacak.
 
 • Karar’da “Öncelikli yatırım konuları” başlığına, Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 metre kare beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları eklendi.
 
 • Karar’da faiz veya kar payı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ilişkin değişiklikler yapıldı.
 
 • Karar ile 14. geçici maddede yer alan 1 yıl olan mücbir sebeplere ilişkin süre iki yıla çıkarıldı.
 
 • Karar’da Bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarları veya kapasitelerin yer aldığı tablolarda değişikliğe gidildi.
 

İlgili Karar'a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri