Hizmetlerimiz
Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

En Gümrük Müşavirliği; hizmet alıcılarına dış ticaret ve ulusal & uluslararası gümrük mevzuatı ve uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 • Değişen mevzuat kalemleri gümrük müşavirleri tarafından yorumlanarak eş zamanlı olarak paylaşılır.
 • Hizmet alıcılarına avantaj ya da dezavantaj yaratacak uygulamalar değerlendirilir, güncel mevzuat ve yasal sınırlamalar çerçevesinde maliyetlerin düşürülmesi ve karlılığın artırılması yönünde gerekli yol haritaları çizilir.

Sunduğumuz Hizmetler.

Yetkilendirilmiş Yükümlülük Statüsü Danışmanlık Hizmetleri
En Gümrük, ABD, AB Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde mevcut olan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET” misyonu ile dış ticaret işlemlerine dinamizm kazandıran gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik hayata geçirilen “Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası”nın (AEO Authorized Economic Operator) hizmet alıcılarına kazandırılması ve kullanım süreçlerinde etkin danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Dahilde İşleme Rejimi Belge - İzin Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme Belgesi projesinin oluşturulması.
 • Belge veya iznin alımı.
 • Telafi edici vergilerin takibi.
 • Belgenin koşullarının denetlenerek taahhüt hesabının kapatılması.
Uyuşmazlıklara Süreç Yönetimi Danışmanlığı
Gümrük müşavirlerimiz tarafından;
 • Gümrük idarelerinde ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaşılan sorunların ve meydana gelen hukuki ihtilaflarda,
 • İdari sorunların tüm aşamalarında başvuru ve itiraz dilekçelerinin düzenlenmesinde,
 • Gümrük uzlaşma sürecinin yönetimi ve çözümü ile ilgili aşamalarda gerekli teknik destek sağlanmaktadır.
Yatırım Teşvik Mevzuatı Projelendirme ve Uygulama Danışmanlığı
En Gümrük; mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkanlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadığının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, teşvik belgesinin alınması ve kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 • Gümrük ve Dış Ticaret Uygulama ve Mevzuat Danışmanlığı
 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Danışmanlığı
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Danışmanlığı
 • Dahilde İşleme Rejimi – Belge ve İzin Danışmanlığı
 • Yabancı Sermaye ve Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
 • Ürün Güvenliği Denetimi CE Belgesi / TSE / TAREKS İşlemleri Danışmanlığı
 • 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulama ve Mevzuat Danışmanlığı
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Kapsamı Danışmanlığı
Denetim Hizmetleri
En Gümrük; işletmelerin uluslararası ticaretleri kapsamında gerçekleşen gümrük ve dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygunluğunu ilgili gümrük beyannameleri ve muhasebe kayıtları esas alınarak denetleme ve analizini yapma hizmetlerini sunmaktadır. Gümrük işlemlerinin ve buna bağlı her türlü işlemin operasyon sürecinde gümrük işlemleri bakımından mali tabloların güvenirliğinin, yürütülen işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğunun sistematik olarak denetimini sağlayarak işletmelerde performans ve verimliliğin artırılması faaliyetlerinde katkılar sağlamaktadır.
Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri