Mevzuat

İthalat Beyannamelerinde Mali Sorumlu Kişi (YMM/MM/SMM ) Düzenleme

21 Haziran 2023

Sayın Yetkili, Konu: İthalat Beyannamelerinde Mali Sorumlu Kişi (YMM/MM/SMM ) Düzenleme Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile; Gümrük Yönetmeliğinin Ek 14 numaralı ekinde yer alan, “II Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünün “İthalat” başlığı altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığında bulunan “İhracatçının” ibaresi “ithalatçının” şeklinde değiştirilmiştir. Konuyla ilgili yapılan düzenlemede; İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun doldurulması ihtiyari ( isteğe bağlı) hale getirilmiştir. Bu sebeple firmanız adına düzenlenen ithalat beyannamesinin 9 no.lu kutusunda: Mali sorumlu kişi” alt başlığında Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir, SMMM görünmesini istemiyorsanız aşağıda bilgisi kayıtlı kişiye veya EN Gümrük Müşavirliği A.Ş. de iletişim halinde olduğunuz kişi/kişilere iletmenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla.

İlgili Mevzuat aşağıdaki gibidir; 12 Mayıs 2023 Cuma 32188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tebliği ile ;  MADDE 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin EK 14’ünün “II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” başlıklı bölümünün “B. İTHALAT” başlığı altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığındaki paragrafta yer alan “İhracatçının” ibaresi “İthalatçının” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Özge BAYRAV İş Geliştirme Uzmanı 1458 Sokak Ümit İş Merkezi No: 1 K:3-4-5 Alsancak / İzmir T: +90 (232) 999 0 232                            M: +90 530 915 76 41 F: +90 (232) 422 3 205               E: [email protected]  
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri