Mevzuat

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.08.2020 tarihli 56847439 sayılı yazısı (2149 Sayılı Karar Kapsamında İthali Yasaklanan Eşyanın (elektronik sigara, v.s.) transiti hakkında

26 Ağustos 2020
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazı ile: 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında İthalatı yasak olan elektronik sigara vb eşyanın transitinin yasak/serbest olduğu durumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: - Kara sınır kapılarından bir iç gümrük idaresine ya da bir kara, deniz veya hava sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmemesi, - Deniz veya hava sınır kapılarından bir iç gümrük idaresine ya da bir kara sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmemesi, - Deniz veya hava sınır kapılarından, yurt dışı edilmek üzere bir başka deniz veya hava sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmesi (Ro-Ro dahil), - Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı deniz veya havalimanında geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılarak aynı limandan tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sevk edilmesine izin verilmesi, - Yukarıda sayılanlar haricindeki durumların Gümrük Yönetmeliğinin 225 inci maddesi hükmü doğrultusunda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılması gerekmektedir.
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri