Mevzuat

Gümrük Yönetmeliğinin Teminat ile ilgili maddelerinde değişiklik yapıldı.

31 Ekim 2020
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklik ile; Gümrük Yönetmeliği Götürü Teminat ile ilgili maddelerde yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 31.12.2020 olarak değiştirildi.   EK: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (31.10.2020 t. 31290 s. R.G.)

 
30.09.2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan Gümrük Yönetmeliği'nin teminat ile ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikle;
  • Antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabileceği hükmü getirildi;
  • Mülga 527 nci madde Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminat başlığı adı altında yeniden düzenlendi;
  • Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecek;
  • Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak;
  • Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecek;
  • Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak;
  • Yaygın götürü teminata ilişkin başvurular, ilgili bölge müdürlüğüne yapılacak;
  • Akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya için götürü teminata ilişkin 527 nci madde hükümleri uygulanmaz. Hükmü getirildi.
Yönetmelik değişikliği 01/11/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri