Mevzuat

Gümrük Yönetmeliğinin Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçici 16 maddesinde değişiklik yapıldı.

20 Ekim 2020
Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.10.2020 t. 31280 s. R.G.)"ile;
Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri maddesine 3 nolu fıkraya "Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür." ibaresi eklenmiştir.    
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri