Güncel Mevzuat

Gümrük Kanunu'nun Geri Verme Hükümlerinde değişiklik yapıldı. (Gözetim farkının geri vermeye konu edilememesi hakkında)

29 Temmuz 2021

Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 211.maddesinin 1.fıkrasına ekleme aşağıdaki şekilde ekleme yapıldı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafına “kasten yaptığı bir tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresi eklenmiştir. Buna göre; Gözetim uygulaması gibi ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması sonucunda tahakkuk ettirilmesi durumunda bu vergiler Kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri kapsamında geri verilmeyecek veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilmeyecek. Gümrük Kanunu’nun  211. Maddesi güncel şekli aşağıdaki gibidir; Madde 211-
  1. Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk. Ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen gümrük vergileri kaldırılır. Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin kasten yaptığı bir tahrifat "veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması" sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler kabul edilemez.
  2. Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.

Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda, aynı süre içinde geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır. Bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzatılabilir.

Değişiklik yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Kanun değişikliği'ne aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri