Mevzuat

"Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait aksam ve parçalar"ın ithalatında gözetim uygulaması tebliğinde başvuru evraklarında değişiklik hakkında.

21 Ocak 2023

Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğ ile ; "9003.90" GTP altında yer alan "Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait aksam ve parçalar"ın ithalatında gözetim uygulaması ile ilgili 2008/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde belirtilen;
  • Her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunlu Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu --> her 12 (on iki) ayda bir olacak şekilde,
  • Ek II sinde yer alan Gözetim Belgesi başvuru formuna eklenecek belgeler "İmza sirkülerinin aslı/noter tasdikli sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi" olarak
değiştirildi.
İlgili Tebliğ'e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri