Güncel Mevzuat

Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV İndirim Kısıtlaması Hakkında.

7 Aralık 2023

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
  • İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen,
  • İthalatta koruma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen.
katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır. 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandığı 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV indirim hakkı kaldırılan, ilgili mevzuata göre gözetim uygulaması/koruma önlemi kapsamında yer alan, eşyaların ve bu kapsamda ödenen KDV’nin tespiti herhangi bir yanlış indirime sebebiyet verilmemesi açısından önem taşımaktadır. İlave olarak, bu tutarın ödenmesinden kaynaklanan diğer matrahlardaki artıştan doğan KDV’nin indirim konusu edilmemesi hususuna dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir İlk etapta, ilgili Karar çerçevesinde KDV indirimi işlemlerinin doğru yürütülebilmesi adına gümrük beyannamesinin hesap detayları tablosunda yer alan “Yurt dışı diğer gider” başlığında gösterilen gözetim tutarının, bu başlık altında beyan edilen diğer unsurlardan ayrıştırılabilir bir şekilde takip edilmesi firmanız için önem arz etmektedir. En Gümrük Müşavirliğinden firmanıza iletilen ithalat beyannamesi ve eklerinde, mevzuat uygulamasında belirtilen KDV tutarı ayrıştırılmış şekilde iletilecektir. Firmanızın ithalat maliyetinin muhasebe sürecine dahil olan ilgili; kişi / kişiler / kurum/ kurumlara mevzuat uygulamasına faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ekte sunulan sunumda Gümrük ve Dış Ticaret uygulamasına ilişkin mevzuat uygulama detayları belirtilmiştir. Konunun vergi uygulamalarına ilişkin detayı hakkında firmanıza hizmet veren Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir vb.. kişi/kurum/ kuruluşlardan destek alınmasını öneririz. Bilgilerinize sunar konu hakkında bilgi ve görüş talebiniz olması durumunda firmamızın mevzuat birimi destek verecektir. Saygılarımızla.   İletişim: Mustafa ERGUN Mevzuat Yönetici [email protected] 0 530 011 53 82

İlgili Bilgilendirme Sunumuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri