Mevzuat

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin Duyuru

3 Ağustos 2020
Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin Duyuru ile; 31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan beyannamelerin verilmesine yönelik işlemlerde  
  • Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” uyarınca gerçekleştirileceği,
  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verme yükümlülüğü “2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını,
  • Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini (ürünün ilk defa piyasada yer almasını sağlama) yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerde olup plastik poşet satışı yapmayan veya 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin piyasaya arzını/ithalatını gerçekleştirmeyenler - yani piyasaya süren” tanımına uymayanlar tarafından beyanname verilmeyecektir.”
  Plastik poşeti satışı yapan veya 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin piyasaya arzını gerçekleştiren, yani piyasaya süren/ithalatçı tanımına uyanlar tarafından; - Sadece ilgili beyan döneminde söz konusu ürünlerin piyasaya arzı gerçekleştirilmemiş ise “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek beyanname verilmesi, - Söz konusu ürünlerin artık hiçbir şekilde piyasaya arzı işlemini gerçekleştirmeyecekler tarafından ise “piyasa arz işlemlerinin sonlandırıldığı” tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmek sureti ile beyanname verilmemesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği bildirildi. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yetkilendirmelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilmekte olduğu ve bu beyannamelere esas bilgi ve belgelerin hazırlanması / oluşturulması / doğrulanmasına yönelik işlemlerin ise 2872 sayılı Çevre Kanunu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında “Çevre Görevlileri” ile “Piyasaya süren / İthalatçı ve Satış Noktası” vasfına haiz gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğunda olduğu   Bildiriliyor. İlgili Duyuru İçin Gerı̇ Kazanım Katılım Payına İlı̇şkı̇n Yönetmelı̇k, Ek- 1 Sayılı liste    
   
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri