Mevzuat

Ek Mali Yükümlülük (EMY) ve İlave gümrük Vergisi (İGV) kapsamında sonradan Menşe Şahadetnamesi ibrazı hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısı

15 Mart 2021
Bilindiği üzere 13.02.2021 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile 13.02.2021'den önce tescil edilmiş sorunlu beyannamelerde için menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine ibrazı imkanı getirilmişti.   Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yazıda; "Bu kapsamda, söz konusu fıkra hükümlerinden faydalanılabilmesi için yükümlülerce ilgili mevzuatı çerçevesinde uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının sunulması gerekmektedir." denilmektedir.   İlgili yazı için tıklayınız. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2021 tarihli 62174117 sayılı yazısı (EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hakkında)   ________________________________________________________________________________________________ İlgili Mevzuat
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile iki maddede değişiklik yapıldı; Gümrük Yönetmeliği'nin Geçici 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, İlgili maddeye Tedarikçi beyanı seçeneği eklendi. 13.02.2021'den önce tescil edilmiş beyannameler için menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının30.06.2021 tarihine ibrazı imkanı getirildi:   Gümrük Yönetmeliği'nin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya başlıklı bölümündeki çıkış bildirimi başlıklı 437'nci maddesine; Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ile ilgili fıkra eklendi.
  İlgili Tebliğ için tıklayınız
 
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri