Güncel Mevzuat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tahlil sonuçlarının tarife tespitinde kullanılması hakkında

24 Ocak 2021
Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarife tespitinde kullanılmasına ilişkin usüller belirlenmiştir.

Genelgede:
"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği" (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7) Ek-1 uyarınca "Kontrole Tabi Katı Yakıtlar" için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname kapsamı eşyaya ait mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;
  1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,
  2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve ayrıca yükümlüsünce 44 nolu hanede beyan edilen onaylı tahlil raporunun da LARA sistemi üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,
  3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,
  4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz kalması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli ilave tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Laboratuvarı veya anılan Kurumca yetkilendirilmiş özel laboratuvarlar tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerekmektedir." denilmektedir.
İlgili genelge için tıklayınız.
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri