Mevzuat

Birleşik Krallık STA "Menşe Beyanları" hakkında.

26 Şubat 2023

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yazılarında; - İthalat esnasında, STA kapsamında tercihli tarife talebiyle ibraz edilen menşe beyanlarından;
  • EORI numarası ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde herhangi bir şekilde atılmış imza (ıslak imza, imza imajı, elektronik imza) içermeyen menşe beyanlarına ilişkin tercihli tarife taleplerinin kabul edilmemesi gerekmektedir.
  • Üzerinde EORI numarası bulunmamakla birlikte, Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında zikredilen bir imza bulunan menşe beyanlarına ilişkin olarak; Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yükümlüsüne 30 gün süre tanınması, bu sürenin bitiminde üzerinde EORI numarası bulunan geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmemiş olması halinde ise işlemlerin yukarıdaki paragrafta belirtilen şekilde sonuçlandırılması icap etmektedir.
  • İlgi’de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ilgili yerinde EORI numarası bulunan menşe beyanlarında herhangi bir şekilde imza bulunması şartı aranmamaktadır.
- Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen şekilde reddedilen tercihli tarife taleplerine ilişkin olarak yükümlüsünce 1 yıl içerisinde, Yönetmeliğin 22 nci maddesine uygun olarak sonradan düzenlenen geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmesi halinde;
  • Gümrük Yönetmeliğinin 508 inci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 118 ve 119 uncu maddeleri, Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2)’nin 37 nci maddesi uyarınca, tercihli tarife uygulanarak tahsil edilmiş olan gümrük vergilerinin geri verilmesi söz konusu olabilecektir.
  • Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendi çerçevesinde; menşe beyanı, Taraf ülkelerde (Türkiye ve Birleşik Krallık) yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenmektedir. Menşe beyanının üzerine yapıldığı ticari belge ise ticaretin gereklerine göre eşyanın tedarikçisi veya imalatçısı tarafından düzenlenebilmekte ve söz konusu ticari belge üzerinde (zorunlu olmamakla birlikte) ticari belgeyi hazırlayan firmanın EORI numarası yer alabilmektedir.
  • Tercihli tarife talebine esas olan EORI numarası, menşe beyanı metninde yer alan numara olup, bu metnin dışında ticari belgenin herhangi bir yerinde yer alan EORI numarasının kontrol edilmesi gerekmemektedir.
  • Ticari belgeyi hazırlayan firmanın aynı zamanda ihracatçı olduğu durumlarda, menşe beyanında yer alan EORI numarası ile ticari belgenin başka bir kısmında yer alan EORI numarasının farklı olduğunun anlaşılması halinde, bahse konu menşe beyanına ilişkin 2014/01 sayılı İç Genelge doğrultusunda Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde (sorgunun gerekçesi de belirtilmek suretiyle) sonradan kontrol talebinde bulunulması ve alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.
deniliyor.
İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri