Mevzuat

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik yapıldı.

15 Ekim 2020
14.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yapılan değişiklik ile;
  • Ticari kullanıma mahsusu hava taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin geçici ithalat rejimine tabı tutulabilecek;
  • Bu hava taşıtları, izin süresi içerisinde bir başka hava yolu şirketine kiralanabilecek;
  • Yetkilendirilen tedarik kuruluşları, hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi de gümrük vergilerinden muaf tutulacak;
  • Boru hatları ile taşınarak ithal edilenler haricindeki doğal gaz ürünlerinde özet beyan eksikliği veya fazlalığı takibatı yapılmayacak farklılık oranı yüzde 4 den yüzde 6 ya çıkarıldı;
  • Karara Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yerleşik olma şartının sağlanamaması başlıklı geçici madde eklendi;
  • Sportif Amaçlarla İthal Edilen Kişisel Eşya ve Spor Malzemesine İlişkin Liste şeklindeki EK-1 başlığı Kişisel Eşya ve Sportif Amaçla Geçici İthal Edilen Eşyaya İlişkin Liste olarak değiştirildi.
  EKLER:
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri